Fred Hoeksema

Ik was eerder jeugdhulpverlener, beleidsadviseur, projectleider en de afgelopen acht jaar wijknetwerker op Rotterdam-Zuid. Kralingseveer is niet nieuw voor mij. Als bewoner van Capelle Oostgaarde fietste ik - onderweg naar mijn werk in Rotterdam - jaren door jullie wijk. 

“Ik wil een zichtbare wijknetwerker zijn, aanwezig in de wijk zodat bewoners me kunnen aanspreken over alles wat er speelt.” 

Ik zie het als mijn werk om bewoners te stimuleren mee te denken over het wel en wee van de wijk.Wat heeft de wijk nodig? Wat kunnen mensen zelf ondernemen? Wat moet het Stadshuis doen? Verder heb ik een belangrijke rol in het ondersteunen en stimuleren van bewonersinitiatieven.

Ik ben op de dinsdagen van 10.00 - 12.00 uur aanwezig in het Huis van de Wijk Rendierhof. Bewoners en verenigingen kunnen dan bij mij terecht met hun vragen over het organiseren van activiteiten en bijvoorbeeld evenementen of cursussen in de wijk. Maar ook met klachten over milieu, hondenpoep, burenruzies of overlast.

Ik kan zeker niet meteen op alle vragen een antwoord hebben, maar kan wel zoeken naar de juiste weg om een oplossing te komen.

Volg ons op Facebook en Instagram of neem contact met ons op via de e-mail.

Klik hier om lid te worden van de whatsapp-groep.

Of schrijf u in voor de nieuwsberichten:
Contact

Wijkraad Kralingseveer
Rendierstraat 3
3064 AX  Rotterdam
Nederland
wijkraadkralingseveer@outlook.com