Het laatste nieuws
Wij houden u graag op de hoogte

Ontwerp-herziening van de omgevingsvisie voor de Oostflank.

25-05-2023

Het college heeft de ontwerp-herziening van de omgevingsvisie voor de Oostflank vastgesteld en naar de gemeenteraad verstuurd. Met deze stap werken zij toe naar juridische en planologische verankering van het voorkeursalternatief voor de stadsbrug, HOV-tramlijn en de bredere gebiedsuitwerking.

Update wijkakkoord

27-03-2023

De wijkvisie en 44 van de 45 acties van het wijkakkoord zijn inmiddels positief beoordeeld door het rayonberaad. Over actie 4.2.3 (de gemeente pakt op korte termijn het gesprek met Van Herk op met als doel in 2023 te komen tot een breed gedragen ontwikkeling van het terrein) adviseren zij negatief.

Advies bewonersinitiatieven

24-03-2023

Deze week hebben wij het advies m.b.t. de bewonersinitiatieven van de werkgroep bewonersinitiatieven ontvangen met het verzoek om een inhoudelijke reactie te geven aan Wethouder Simons. 

Wijkraad Kralingseveer
Rendierstraat 3
3064 AX  Rotterdam
wijkraadkralingseveer@outlook.com

Schrijf u in voor de nieuwsberichten:
.
Whatsapp-groep en social media

Klik hier om lid te worden van de whatsapp-groep.

Volg ons op Facebook en Instagram of neem contact met ons op via de e-mail.