Samen voor onze wijk
Het wijkakkoord

Het wijkakkoord is de basis voor de samenwerking in de wijk.

De wijkraad, de gemeente & wijknetwerk maken namens de wijk een wijkakkoord.

Het wijkakkoord bestaat uit een wijkvisie en een jaaractieplan.
In het wijkakkoord staat wat er volgens de wijk goed gaat maar ook wat er de komende tijd moet gebeuren om de wijk beter te maken.

De wijkraad geeft ook advies hoe de gemeente ervoor kan zorgen dat wijkbewoners goed bij plannen voor de wijk worden betrokken. 

De wijkraad houdt in de gaten of iedereen zich aan de afspraken houdt.
Gaan dingen niet volgens afspraak, dan trekt de wijkraad aan de bel.

Wijkakkoord

Samen voor onze wijk

Dankzij alle feedback vanuit de wijk en de wijknetpartners heeft de wijkraad een concept wijkakkoord kunnen opstellen. 

Dit wijkakkoord is op de openbare vergadering van 7 maart 2023 bekrachtigd door de wijkraad en wordt nu voorgelegd aan college B&W en de gemeenteraad.

In het wijkakkoord vindt u tevens het jaaractieplan 2023. Onderverdeeld in 5 opgaven staan hierin alle acties voor de gemeente Rotterdam. 

Jaaractieplan 2023

Het jaaractieplan is opgesteld rondom 5 grote opgaven.

Wijkraad Kralingseveer
Rendierstraat 3
3064 AX  Rotterdam
kralingseveer@wijkraadrotterdam.nl

Schrijf u in voor de nieuwsberichten:
.
Whatsapp-groep en social media

Klik hier om lid te worden van de whatsapp-groep.

Volg ons op Facebook en Instagram of neem contact met ons op via de e-mail.