Buitenruimte

Een goed onderhouden wijk zonder vuil en onkruid, is een fijne wijk. Groene en toegankelijke buitenruimtes bevorderen de verbinding met de wijk, vergroot de band onderling en het veiligheidsgevoel.

Kralingseveer is een oude wijk waar een groot deel van de buitenruimtes verzakt zijn; dit samen met het gebrek aan frequent onderhoud zorgt voor een armoedig straatbeeld en in sommige gevallen voor onveilige situaties.

De meeste buitenruimtes worden veel gebruikt door bewoners maar kunnen op sommige plekken verbeterd worden aangaande de toegankelijkheid en de kwaliteit. Het gravelveld, centraal gelegen naast het Huis van de Wijk scoort laag en wordt buiten grote evenementen nauwelijks gebruikt. Het verval is een doorn in het oog van bewoners.

Resultaat 3.1

DE GEMEENTE BESCHERMT DE HUIDIGE BUITENRUIMTES EN BEWAAKT DE KWALITEIT ERVAN.

Actie 3.1.1

De wijkraad en gemeente maken concrete afspraken over het (groen) onderhoud en vergroening in de wijk binnen de kaders.

Actie 3.1.2

De gemeente behartigt de belangen en wensen van de wijk m.b.t. de invulling van het productiebos bij de plannen omtrent het Rivium.

Actie 3.1.3

De gemeente respecteert het maatschappelijk belang van de volkstuinvereniging en komt in 2023 met een volkstuinvisie.

Toelichting

Het productiebos wordt standaard meegenomen in het ontwerp voor het nieuwe Rivium. Belangrijk is dat deze groene strook zijn rustige karakter kan blijven behouden en gekeken wordt naar een samenwerking aangaande onderhoud.

Resultaat 3.2

DE GEMEENTE DOET ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN EN BEHEERSING VAN DE BODEMDALING EN ONDERNEEMT ACTIE.

Actie 3.2.1

De gemeente en de wijkraad stemmen af op welke wijze bodemdaling en funderingsproblematiek structureel geborgd wordt en stellen een overlegstructuur vast.

Actie 3.2.2

De gemeente treedt op bij (mogelijk) gevaarlijke situaties ten gevolge van verzakking van de openbare ruimte.

Actie 3.2.3

De gemeente doet jaarlijks samen met de wijkraad een schouw om de stand van zaken aangaande verzakkingen in de openbare ruimte in kaart te brengen en aan de hand daarvan actie te ondernemen.

Toelichting

Verzakkingen zorgen voor onveilige situaties in het wegdek en trottoirs.

Resultaat 3.3

DE GEMEENTE VERBETERD DE KWALITEIT VAN OPENBARE RUIMTES MET BETREKKING TOT FUNCTIONALITEIT, TOEGANKELIJKHEID EN KWALITEIT.

Actie 3.3.1

De gemeente verkent de mogelijkheden van herinrichting van het gravelveld op basis van participatie ingezet door de wijkraad en koppelt dit terug in 2023.

Actie 3.3.2

De gemeente toetst de openbare ruimtes op toegankelijkheid en kwaliteit en maakt jaarlijks met de wijkraad een actieplan n.a.v. de rapportage van de toetsing.

Actie 3.3.3

De gemeente doet samen met de wijkraad een schouw naar de kwaliteit van het productiebos en maakt (indien nodig) samen met de wijkraad een meerjarenactieplan.

Toelichting

Uit de participatieprocessen blijkt dat het gravelveld niet voldoet aan de wensen van de wijk en wordt daarom buiten gebruik van grote evenementen nauwelijks gebruikt. Het onderhoud van het terrein verdiend ook aandacht.

Volg ons op Facebook en Instagram of neem contact met ons op via de e-mail.

Klik hier om lid te worden van de whatsapp-groep.

Of schrijf u in voor de nieuwsberichten:
Contact

Wijkraad Kralingseveer
Rendierstraat 3
3064 AX  Rotterdam
Nederland
wijkraadkralingseveer@outlook.com