Mobiliteit & Bereikbaarheid

Kralingseveer is een oude wijk met smalle straten welke niet bestand zijn tegen de huidige parkeerdruk. Het parkeren van grote bedrijfsbussen draagt hier niet aan bij en de manier van parkeren heeft invloed op de veiligheid maar ook de toegankelijkheid van de hulpdiensten. Door kamerverhuur en de komst van het nieuwe Rivium neemt de parkeerdruk op de wijk enkel toe. 

Door de gunstige ligging van de wijk; vlakbij de van Brienenoordbrug, de snelweg en de directe aansluiting op de Abr. Van Rijckevorselweg scoort de wijk hoog aangaande de bereikbaarheid voor automobilisten. Echter voor bewoners die afhankelijk zijn van OV, met de fiets of te voet moeten ligt de wijk afgelegen en is er onvoldoende (veilige) aansluiting.

Door de ligging van de wijk is de wijk in vele gevallen afhankelijk van de Gemeente Capelle aan den IJssel die in het verleden onvoldoende rekening hield met de wijk.

Resultaat 5.1

DE GEMEENTE DRAAGT BIJ AAN EEN BETERE ONTSLUITING EN BEREIKBAARHEID OP HET OV.

Actie 5.1.1

De wijkraad gaat in gesprek met deelvervoerverhuurders om te kijken welke vormen van deelvervoer in Kralingseveer mogelijk zijn. Bij een positieve uitkomst gaat de wijkraad in gesprek met de gemeente over vaste stallingsplekken om overlast te voorkomen.

Actie 5.1.2

De gemeente, vervoerder en de wijkraad gaan in gesprek over de OV-behoefte in Kralingseveer en onderzoeken alternatieven.

Actie 5.1.3

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de doorstroming naar de hele stad en omliggend gebied te bevorderen voor fiets en deelvervoer.

Toelichting

Kralingseveer is een kleine wijk waar weinig gebruikt wordt gemaakt van de huidige wijkbus. Het feit dat de dienstregeling niet aansluit op de behoefte van de wijk speelt hier een enorme rol in. Het zou goed zijn om andere gepastere vervoersalternatieven of een verbeterde dienstregeling te overwegen voor de bewoners.

Resultaat 5.2

DE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID IS VERBETERD VOOR ALLE VERKEERSDEELNEMERS.

Actie 5.2.1

De gemeente benadrukt bij gemeente Capelle het belang van een goede doorstroming van het (fiets)verkeer van en naar Kralingseveer bij de inrichting van het nieuwe Rivium en het gebruik van de Parkshuttle.

Actie 5.2.2

De gemeente schouwt samen met de wijraad de aansluiting vanaf de IJsselmondselaan naar de waterbus, richting de Rivium Boulevard en langs de IJsseldijk.

Actie 5.2.3

De gemeente Rotterdam zoekt de samenwerking met de gemeente Capelle aan den IJssel op voor de aanleg van een verhard fiets- en voetgangers pad langs de Abram van Rijkevorsel weg die aansluit op de fiets/voetgangerstunnel in de Capelse wijk s 'Gravenland.

Toelichting

De wijk houdt sterk rekening met het vervallen van de fiets en voetgangersovergang op de Ab. Van Rijckevorselweg, het is van belang dat er een goed alternatief komt.

Vanaf de IJsselmondselaan stopt de mogelijkheid als voetganger om door te wandelen, hierdoor mist de wijk een veilige aansluiting op de toekomstige waterbus maar ook op de recreatiegebieden rondom de wijk en in de Esch. 

Resultaat 5.3

DE PARKEER-PROBLEMATIEK WORDT DOOR DE GEMEENTE ONDERZOCHT EN AANGEPAKT.

Actie 5.3.1

De gemeente doet een jaarlijkse schouw in samenwerking met de wijkraad en de hulpdiensten m.b.t. bereikbaarheid van hulpdiensten in de wijk en neemt passende maatregelen.

Actie 5.3.2

Op asociaal parkeergedrag zoals dubbel en op hoeken parkeren wordt gehandhaafd door de gemeente, ook op de drukkere momenten zoals in de avonduren of in het weekend. Er wordt gehandhaafd op het parkeren van bedrijfswagens met een lengte van meer dan 6 meter.

Actie 5.3.3

De gemeente en de wijkraad gaan een oplossingsgericht gesprek aan over de parkeerdruk in de wijk.

Toelichting

Het parkeerterrein achter het Huis van de Wijk wordt ondanks het gebrek aan parkeergelegenheid nauwelijks gebruikt. De reden hiervoor zou onderzocht moeten worden. Dit zou bijvoorbeeld een prachtige locatie zijn voor het parkeren van bedrijfsbussen.

Bewoners geven aan veel parkeeroverlast te ervaren tijdens diensten van de Laankerk en de Sikh tempel, tijdens openingstijden van de speeltuin en als er wedstrijden van CKC zijn. De wijkraad gaat samen met de wijknetpartners gesprekken met de diverse partijen aan om te kijken naar een gezamenlijke oplossing.

De ontwikkeling van het Rivium van industrieterrein naar een wijk met 5000 woningen met een parkeernorm van 0.6 auto per huishouden zal gevolgen hebben voor de parkeerdruk op de IJsselmondselaan. Belangrijk is dat de gemeente Rotterdam hier scherp op blijft.

Volg ons op Facebook en Instagram of neem contact met ons op via de e-mail.

Klik hier om lid te worden van de whatsapp-groep.

Of schrijf u in voor de nieuwsberichten:
Contact

Wijkraad Kralingseveer
Rendierstraat 3
3064 AX  Rotterdam
Nederland
wijkraadkralingseveer@outlook.com