Update wijkakkoord

De wijkvisie en 44 van de 45 acties van het wijkakkoord zijn inmiddels positief beoordeeld door het rayonberaad. Over actie 4.2.3 (de gemeente pakt op korte termijn het gesprek met Van Herk op met als doel in 2023 te komen tot een breed gedragen ontwikkeling van het terrein) adviseren zij negatief.

Over dit onderwerp is momenteel geen overeenstemming tussen de wijkraad en het cluster Stadsontwikkeling. Inmiddels hebben wij n.a.v. de gesprekken met het cluster Stadsontwikkeling en de eigenaar van het terrein een nieuwe actie voorgesteld;

De wijkraad en de gemeente doen in 2023 onderzoek naar de impact van de huidige en toekomstige ontwikkeling van het Boumanterrein op de wijk en visa versa. Ze zoeken daarin actief de samenwerking met de van Herk groep op. De gemeente ontwikkeld samen met de wijkraad een communicatiestrategie richting de wijk. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt er in 2024 actie ondernomen.

Over deze actie zijn wij nog in gesprek.

27-03-2023

Volg ons op Facebook en Instagram of neem contact met ons op via de e-mail.

Klik hier om lid te worden van de whatsapp-groep.

Of schrijf u in voor de nieuwsberichten:
Contact

Wijkraad Kralingseveer
Rendierstraat 3
3064 AX  Rotterdam
Nederland
wijkraadkralingseveer@outlook.com