WKV Poster Bewonersavond Toegankelijk 25 juni PR1

Bewonersavond 'Toegankelijk Kralingseveer'

Afgelopen maanden hebben er diverse schouwen plaatsgevonden waarbij de toegankelijkheid van de wijk onderzocht is. De resultaten hiervan willen wij graag met de wijk delen. Ook wordt er uitleg gegeven over de actie die de afdeling Handhaving gaat uitvoeren in de wijk. 

We willen stilstaan bij wat we met zijn allen kunnen doen om de toegankelijkheid van de wijk te waarborgen, met name in geval van calamiteiten. Na afloop van de presentatie is er ruimte om met deskundigen te praten en om vragen te stellen.

U komt toch ook? Meld u hier aan.

17-03-2024

Volg ons op Facebook en Instagram of neem contact met ons op via de e-mail.

Klik hier om lid te worden van de whatsapp-groep.

Of schrijf u in voor de nieuwsberichten:
Contact

Wijkraad Kralingseveer
Rendierstraat 3
3064 AX  Rotterdam
Nederland
wijkraadkralingseveer@outlook.com