421899716 369917665738275 1597668775689925886 n

Onderhoud productiebos

Er is een flinke start gemaakt met het dunnen en snoeien van het productiebos. Dit is een mooie aanzet om het bos van biodiversiteit te voorzien.

Om straks extra te kunnen genieten van het bos, worden er ook nieuwe bankjes geplaatst ter hoogte van het voetbalveld. Deze acties komen voort uit de door de wijkraad en gemeente gelopen schouw (jaaractie 2023 3.3.3).

01-02-2024

Volg ons op Facebook en Instagram of neem contact met ons op via de e-mail.

Klik hier om lid te worden van de whatsapp-groep.

Of schrijf u in voor de nieuwsberichten:
Contact

Wijkraad Kralingseveer
Rendierstraat 3
3064 AX  Rotterdam
Nederland
wijkraadkralingseveer@outlook.com