191409084 140365398127020 7688776343568069925 n

Ontwerp-herziening van de omgevingsvisie voor de Oostflank.

Het college heeft de ontwerp-herziening van de omgevingsvisie voor de Oostflank vastgesteld en naar de gemeenteraad verstuurd. Met deze stap werken zij toe naar juridische en planologische verankering van het voorkeursalternatief voor de stadsbrug, HOV-tramlijn en de bredere gebiedsuitwerking.

De gemeente organiseert drie inloopbijeenkomsten om toelichting te geven op de plannen en vragen te beantwoorden.

-13 juni van 13:00-16:00 uur in het Pompgebouw De Esch (Rijnwaterstraat 11) op initiatief van Buurtcollectief de Esch
-15 juni van 17:30-20:00 uur bij de Speeltuin Lage Land (Handrathstraat 46)
-27 juni van 17:30-20:00 uur op zuid (locatie volgt) i.s.m. raakvlakprojecten als Feyenoord City, Koers op Zuid en Hart van Zuid

De ontwikkelingen in de Oostflank legt de gemeente vast in een zogenoemde gedeeltelijke herziening van de Rotterdamse omgevingsvisie. Vanaf 30 mei tot 14 juli ligt de ontwerp- herziening van de omgevingsvisie voor iedereen ter inzage. In deze periode kan iedereen een ‘zienswijze’ (idee, mening of reactie) geven over de herziening van de omgevingsvisie. De adviezen en zienswijzen kunnen leiden tot aanpassingen. Na de zomer beslist de gemeenteraad over de definitieve herziening van de omgevingsvisie. De raad neemt daarbij de ingediende zienswijzen mee in haar afweging.

Meer informatie staat vanaf vrijdag 26 mei op www.rotterdam.nl/oostflank.

25-05-2023

Volg ons op Facebook en Instagram of neem contact met ons op via de e-mail.

Klik hier om lid te worden van de whatsapp-groep.

Of schrijf u in voor de nieuwsberichten:
Contact

Wijkraad Kralingseveer
Rendierstraat 3
3064 AX  Rotterdam
Nederland
wijkraadkralingseveer@outlook.com