Resultaten verkeersmetingen IJsselmondselaan 

Vorige jaar in de periode 21 november tm 4 december is de Rivium boulevard afgesloten geweest t.b.v. o.a. de verkeersmetingen op de IJsselmondselaan. De uitgebreide resultaten zijn uitgewerkt.

U kan deze hier vinden.

Tijdens de proefperiode was er een forse toename van het verkeer op de IJsselmondelaan. Toename van verkeer op deze route is zeer ongewenst.

De gemeente Capelle stelt voor om verder te onderzoeken hoe een toenemende verkeersdruk hier kan worden voorkomen en hierover met de gemeente Rotterdam en in overleg met de wijkraad Kralingseveer verder invulling aan te geven.

De wijkraad zal op zijn beurt de klankbordgroep blijven betrekken en de wijk blijven informeren.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, email ons dan.

28-06-2023

Volg ons op Facebook en Instagram of neem contact met ons op via de e-mail.

Klik hier om lid te worden van de whatsapp-groep.

Of schrijf u in voor de nieuwsberichten:
Contact

Wijkraad Kralingseveer
Rendierstraat 3
3064 AX  Rotterdam
Nederland
wijkraadkralingseveer@outlook.com