Update speeltuinen Buffelstraat & Damhertstraat

De schetsontwerpen zijn -na enige vertraging door een nieuwe aanbesteding leverancier speeltoestellen- gereed. 

Ze worden nu intern getoetst waarbij er onder andere gekeken wordt of de ontwerpen voldoen aan de wet- en regelgeving omtrent spelen en veilige zones.

De verwachting is dat eind maart de schetsen voor de speeltuinen gedeeld worden met de wijk. 

22-02-2023

Volg ons op Facebook en Instagram of neem contact met ons op via de e-mail.

Klik hier om lid te worden van de whatsapp-groep.

Of schrijf u in voor de nieuwsberichten:
Contact

Wijkraad Kralingseveer
Rendierstraat 3
3064 AX  Rotterdam
Nederland
wijkraadkralingseveer@outlook.com