Wijk aan Zet en het wijkakkoord, hoe nu verder?

Volgende week biedt het rayonberaad aan de wijkraad de definitieve reactie op de ingediende plannen aan.

Bent u nieuwsgierig naar het concept wijkakkoord? Klik hier voor meer informatie.

07-03-2023

Volg ons op Facebook en Instagram of neem contact met ons op via de e-mail.

Klik hier om lid te worden van de whatsapp-groep.

Of schrijf u in voor de nieuwsberichten:
Contact

Wijkraad Kralingseveer
Rendierstraat 3
3064 AX  Rotterdam
Nederland
wijkraadkralingseveer@outlook.com