Henk Kasbergen

Mijn naam is Henk Kasbergen. Mijn vriendin en ik hebben samen zes kinderen en de jongste woont nog bij ons in Kralingseveer.

"Samen krijgen we het beter voor elkaar."

Het is fijn om te wonen in de wijk Kralingseveer, maar er zijn ook hier de nodige problemen. Denk daarbij aan de verkeersproblemen op de IJsselmondselaan, de parkeerdruk in de hele wijk, de zorgen om de effecten van de ontwikkeling van het Rivium naar een woonwijk met 5000 woningen op onze wijk, de verloedering van het Boumanterrein en achterstand in groenonderhoud.

Samen met de bewoners en de wijkraad wil ik me inzetten om de wijk beter en veiliger te maken. Belangrijk daarvoor is dat u ons informeert.

Volg ons op Facebook en Instagram of neem contact met ons op via de e-mail.

Klik hier om lid te worden van de whatsapp-groep.

Of schrijf u in voor de nieuwsberichten:
Contact

Wijkraad Kralingseveer
Rendierstraat 3
3064 AX  Rotterdam
Nederland
wijkraadkralingseveer@outlook.com