Oana de Visser-Baicu

Ik ben sinds 7 maart wijkraadcoördinator Kralingseveer. Dit betekent dat ik de wijkraad begeleid, adviseer en als ‘griffier’ ondersteun. 

"Kralingseveer is de verborgen parel van Rotterdam."

Hiervoor was ik als politicoloog en bestuurskundige twaalf jaar betrokken bij maatschappelijke vraagstukken in Rotterdam. Hierdoor weet ik hoe bestuurlijke systemen kunnen werken. Dat komt mij nu bij het pionieren met de wijkraad goed van pas.

Ik vind het een spannende uitdaging om er samen met de enthousiaste wijkraadsleden een succes van te maken. Kralingseveer is met zeven wijkraadsleden voor 1.600 bewoners een van de kleinste wijken van Rotterdam; daardoor kan de wijkraad juist hier heel dicht bij de bewoners staan.

Volg ons op Facebook en Instagram of neem contact met ons op via de e-mail.

Klik hier om lid te worden van de whatsapp-groep.

Of schrijf u in voor de nieuwsberichten:
Contact

Wijkraad Kralingseveer
Rendierstraat 3
3064 AX  Rotterdam
Nederland
wijkraadkralingseveer@outlook.com